About the Foundation for Public Code

Odoo Community

This resource

Contents

  1. Using Odoo
  2. Odoo management
    1. Odoo aliases
  3. Privacy and GDPR

Odoo is a suite of open source business apps. We use Odoo for:

Using Odoo

The operations coordinator will invite you to join. Once signed up, you can login via our login portal. We offer training to new staff.

Odoo management

Our service provider is OpenWorx.

The operations coordinator takes care of user administration, reports bugs and is the contact person for the service provider.

Odoo aliases

The aliases are necessary to send external emails directly to the right pipeline. The aliases are managed via the Google Workspace group admin panel and the backend of Odoo in developer mode with assets. The operations coordinator has documented how aliases work and are set up. There is also an overview of aliases currently in use.

Privacy and GDPR

You can see OpenWorx’s:

“4.1 Verwerker dient zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden gesteld aan het verwerken van de Persoonsgegevens.” “4.6 Verwerker slaat gegevens op in landen binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) en in derde landen met een passend beschermingsniveau. Doorgifte en opslag van Persoonsgegevens buiten de EER of in derde landen zonder passend beschermingsniveau is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker zal op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke melden in welke landen de persoonsgegevens worden verwerkt.”