About the Foundation for Public Code

Voys

This resource

Contents

  1. Using Voys
  2. Voys management
  3. Privacy and GDPR

Voys is our telephony provider through Voice over IP (VoIP).

Using Voys

Employees that need to call regularly receive an account. A local (020) number will be assigned. Voys can be used with an app on a mobile phone. Read the guide on how to make and receive calls from your mobile phone using the Voys app.

Voys management

The operations coordinator and chief executive can assign and install accounts.

There is documentation available (in Dutch) to help with setting it up, both for administrators as well as users.

We’ve translated basic Voys user set up guidance to English to make it easier for non-Dutch speaking staff.

Privacy and GDPR

Voys’ Privacy Policy is available in Dutch.

“Voys is verantwoordelijk voor de zorgvuldige bescherming van jouw persoonsgegevens. Voys is verantwoordelijk voor de naleving van privacywet- en regelgeving zoals de AVG, maar ook de ePrivacy Verordening. Voys verwerkt gegevens over klanten, leveranciers en haar eigen medewerkers. Zij doet dit voor het uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst die je als klant met ons sluit, de arbeidsovereenkomst die we met onze collega’s sluiten of om op een zorgvuldige manier met externe partijen samen te werken, ook wel om bepaalde diensten in te kopen. De systemen die Voys daarvoor gebruikt zijn met name Hubspot en G-suite. Voor wat betreft G-suite heeft Voys een AVG-conform verwerkerscontract waardoor zowel bij Voys als bij de partijen waar zij mee samenwerkt je gegevens zorgvuldig, rechtmatig en vertrouwelijk worden verwerkt. Met verwerkers sluit Voys een verwerkersovereenkomst af.”